Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

lördag 12 september 2015

Konkretmatematik material

Algoritmer i matematik blir konkret med hjälp av olika material. Vi använder oss av:


 Tiobasmaterialet
Frimärksspelet, ett Montessorimaterial
Från det konkreta tiobasmaterialet till det halv abstrakta frimärksspelet, 

Number Pieces

En suveräna app. Detta är ett digitalt tiobasmaterial. Det häftiga med denna app är att du med ett enkelt tryck växlar tiotalen till ental, precis som man gör då man växlar mellan de olika positionerna när man beräknar algoritmer med de 4 räknesätten. Du kan använda pennan, ringa in tal och skriva i appen. En app som är ett konkret hjälpmedel för att utveckla förståelsen för positionssystemet.

 Jag har gjort instruktionsfilmer för algoritmer som ligger under vår klassblogg. Jag använder tiobasmaterialet för att illustrera såväl bråk/decimaltal, som liter-ml. Ta gärna en titt här och låna filmerna om ni vill. På den bloggen kommer jag om min kollega tillsammans med eleverna fylla på med fler instruktionsfilmer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar