Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 23 maj 2014

Kahoot-spelifierat lärande

Med Kahoot går det att använda bilder och video i frågorna. Du kan  skapa frågor, enkäter och starta diskussioner.  Jag förbereder  och visar dem på storbild. Eleverna går in på sina datorer eller Ipads och besvarar frågorna. Då kan alla se hur resultatet blir. Man kan få en sammanställning av alla elevers  resultat.

Du kan välja om eleverna ska få använda nicknames eller svara med egna namn. 


Som jag ser det finns det många olika användningsområden.   Jag ser tydligt  vad de kan och kan observera vad som behöver behandlas mer. Eleverna kan själva göra egna kahoots som en del av sin redovisning och se vad de andra eleverna uppfattat. Jag kan också maila  mina elever så att de besvarar den i läxa, då får jag syn på vad de kan i ämnet innan jag går igenom det. Dessutom uppskattar eleverna detta digitala verktyg jättemycket! 

Tycker denna sida beskriver verktyget jättebra
Testa detta ni med! 
Här går ni inför att skapa konto och testa!
Superkul! -Gamification

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar