Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 16 maj 2014

SETT reflektioner

På SETT mässan hade jag förmånen att få lyssna till Camilla Askebäck Diaz. Hon berättade om hur man kan använda appar i helklass. Se möjligheterna inte hindren. Hon har gjort en bra sammanställning från föreläsningen här. Väldigt många bra idéer.

Lyssnade också till Frida Linden och Therese Silverbåge de berättade hur man med hjälp av
datorer, internet, mod och nyfikenhet lätt kan få oändliga möjligheter att utveckla sitt språk genom riktiga möten. Mystery Skype, Podbean och Världens bokfest entusiasmerar och leder till nya projekt, idéer och lärdomar. Oj, vad många nya infallssvinklar och idéer.


Christina Sikström berättade om Geocaching som  är ett mellanting mellan utomhusskattjakt och orientering med hjälp av GPS-mot- tagning.  Det är ett sätt att skapa sammanhang, aktivitet, kreativitet och samarbete samt möjlighet att bryta mönster. Något jag verkligen vill testa. Har lånat utrustning från teknikenshus i Luleå, för att komma igång med detta i vår skolskog. 


Ann-Marie Körling  kommer med många kloka ord och vrider och vänder på ord och begrepp på ett inspirerande sätt. En riktig bra förebild.


Som jag nämnde i det tidigare inlägget så betydde alla samtal och reflektioner lika mycket som föreläsningarna i sig. Det jag tycker är det bästa med många olika föreläsningar är att alla sår något frö. Ett frö som börjar gro men kanske inte blir till den växt den tidigare var. Flera nya frön tillsammans blir till en helt ny rabatt av växter.


Min nya rabatt håller på att sås med hjälp av gamla beprövade frön men även nya frön som ska ge den där lilla extra i växtnäringen i rabatten.

Rabatten består av ett nytt storyfication projekt som redan planeras och planteras under vårterminen och   som ska gro under sommaren för att verkligen blomma upp under höstterminen.
Tack alla inspirerande föreläsare, monterdeltagare, twänner och kollegor.
Ni ger min rabatt växtnäring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar