Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 14 november 2014

Problemlösning på hög nivå

Nu känns det...Allt som eleverna tidigare kunde, behöver de nu hjälp med. Mycket att hinna med och massor av support. Det jag på hemmaplan trodde var lösningen blir på plats något helt annat. Det gäller att tänka om och göra det snabbt. Problemlösning på hög nivå!

Vet dock att det är övergående, när en har fått hjälp så sprider sig snabbt de tekniska lösningarna. Det är bara så många att hjälpa åt gången. Det är dock vi dessa tillfällen som man ser hur duktiga eleverna är att hjälpa varandra och vilken teknisk kunskap de trots allt besitter. Är så glad att vi ändå fick möjligheten att arbeta med ipad, (andrahandsvalet efter macbook). Mycket är redan bekant för eleverna. Allt det vi gjort tidigare går in princip att göra, men på ett annat sätt. Ett för mig och eleverna obekant sätt, men vi upptäcker och lär oss tillsammans! En svettig första ipad-vecka slutade med ett lika svettigt "just dance " pass, (När eleverna själv får välja ;-))


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar