Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 28 november 2014

Teacherspick

En bra app där man får eleverna indelade i grupper på ett smidigt sätt. Ipaden bestämmer!
Teachers pick heter appen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar