Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 6 november 2014

Conceptcartoons

En uppgift som jag genomfört i samband med arbete kring elektricitet är att tillverka en egen strömbrytare. Först fick eleverna en concept cartoon som de fick fundera över. Först enskilt och sedan i par.
För att kunna pröva sin hypotes så skulle de tillverka en egen strömbrytare. De fick göra en skiss och skriva ned vilket material de behövde. Efteråt utvärderade de sin skiss och huruvida de blev tvungna att vidareutveckla idén efter vägen. Så här såg några av strömbrytarna ut. 
Detta är andra gången jag genomför denna uppgift och jag måste säga att det verkligen är en guldlektion. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar