Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 7 februari 2014

Bilduppgift

Vår senaste bilduppgift . En uppgift som synliggör flera av förmågorna i bildämnet.
Här har ni ett  elevexempel.

Vårt nästa projekt är uppdrag i "House of Alvik". Vi kommer att prata om möbler och design. val av material, utforming etc. Eleverna kommer att få till uppdrag att skissa en egen möbel som ska stå ute på gården i "House of Alvik". De ska motivera utformning och material val. I google sketchup gör de sedan en 3d modell som  de gör en screenshot på och lägger in under hänvisad sida.
Längtar efter att sätta igång. Resultatet ser ni så småningom på "houseofalvik@blogspot.se"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar