Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 7 februari 2014

Cetis konferens

Detta ska bli kul!
http://www.liu.se/cetis/konferenser/documents-reg-2014/program-lulea-140121.pdf

Vi berättar om vårt bloggprojekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar