Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 21 februari 2014

Något att fira!

Vi har ansökt om pengar från Baltiskafonden för att utveckla vår skolskog. 35 000 blev vi bevviljade. Projektet pågår i två år. Äventyrspedagogik, mattestigar och utomhuspedagogik, är något som vi tänkt lägga en del av pengarna på. Dessa pengar kommer att ge oss en guldkant i tillvaron under de kommande två åren. Super kul!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar