Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 7 februari 2014

Matematikbiennalen.

Två riktigt bra dagar på matematikbiennalen. Många tankar att bära med sig och fortsätta utveckla. Främst vill jag få tillgång till "concept cartoons" i matematiken. Har använt dem i no undervisningen och tycker att de synligör elevernas förmågor på ett bra sätt. Vi har i kollegiet använt oss av "Förstå och använda tal" och utifrån den gjort egna begreppskartor. Skönt med ett färdigt material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar