Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

söndag 16 februari 2014

Små ord...

Ett bra jobbat, kämpa, du kan, betyder så mycket. Vuxen som barn behöver peppning.  Någon som tror på en. Under min egen skolgång hade jag en matematiklärare som verkligen trodde på mig. Jag ville prestera, då det gick tungt tänkte jag på lärarens peppande ord. Jag kan! Har någon annan löst problemet så kan jag!

Har så många gånger mött "han/hon har ärvt sina dåliga matematikkunskaper från mig", från föräldrar som bara vill väl. Hur fungerar det i praktiken. Jo, det är ingen idé att kämpa och försöka- har man ärvt något så går det inte att göra något åt. Dessa elever är de som jag upplever är svårast att nå. Matematik handlar mycket om att tro på sig själv. Genom peppning hemifrån och i skolan kan vi tillsammans nå långt.

Detsamma gäller det oss som pedagoger. Positiva ord och tron på att vi kan prestera, gör att vi höjer oss ännu mer. Likväl som landslaget i fotboll behöver bra ledare, behöver vi pedagoger bra ledare för att utvecklas till vår fulla potential.

Utveckling sker genom peppande ord och uppskattning. Jag tror att vi alla måste bli bättre på att ge de små uppskattande orden till varandra både till elever, andra pedagoger och chefer.

Bra jobbat, bra planering, tyckte du genomförde det där bra!

Små ord som betyder så mycket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar