Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 11 februari 2014

Concept cartoons

I väntan på kod för concep tcartoons så arbetar vi med egna.
Här nedan ser ni en som jag använt för att se om eleverna har förstått betydelsen av procent begreppet. samt deras problemlösningsförmåga.
Det bästa är när eleverna får fundera ett tag själv. När de har funderat ett tag så har vi ibland använt mentimeter.com eller voto.se. Eleverna sätter sig sedan med en kompis och förklarar hur de har tänkt och ska försöka komma fram till en gemensam lösning på problemet. Efter det tar vi "tempen" igen. Har vi många olika förslag på vem som har rätt så berättar de olika hur de har tänkt. På så sätt kan vi lättare reda ut missförstånd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar