Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 7 februari 2014

Här är vi med :-)

http://www.webbstjarnan.se/blogg/malli-listar-sina-10-favoriter-i-arskurs-4-6/

Glöm ej att rösta efter 1 april!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar