Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 11 februari 2014

Bråk, decimaltal, procent.

För att befästa hur bråk-decimaltal och procent hänger samman, brukar vi spela ett spel. 7 kort delas ut och man får en lista med  olika bråk/decimaltal/procent( 1/4 = 0,25= 25% ) . Spelet går ut på att bli av med korten så snabbt som möjligt. Man vänder upp ett kort står det 0,01 på kortet så får den som är snabbast lägga ut ett kort som matchar det och sedan lägga ut ett nytt kort. Jag delar in eleverna i grupper och brukar försöka att anpassa grupperna efter förmåga. Spelet uppskattas av verkligen av eleverna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar