Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 21 februari 2014

Samarbete

I veckan startade vårt samarbete "Alviksskolan-Svanbergaskolan".  Vi fick ett problem skickat till oss från en skola , Svanbergaskolan i Norrtälje. Ett riktigt klurigt problem men vi fick många intressanta uträkningar.
Vi kommer att ha ett utbyte med Svanbergaskolan genom att våra elever gör egna matematikproblemfilmer till  dem, som de får lösa och vice versa. Tanken är att matematikfilmerna ska skildra hur det är att vara 11-13 år i Alvik. Här kan ni följa vårt samarbete http://alviksvanberga.blogspot.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar