Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 7 februari 2014

Förmågorna och dokumentation

Lägger upp arbetet via en 6veckors pedagogiskplanering, där vi tänker ämnesövergripande.

Elevernas förmågor dokumenterar jag via ett blad som det  i Teknik och Bild Jag har skrivit förmågorna högst upp. I vänsterspalten står elevernas namn. Längst ner de arbetsuppgifter som vi arbetat/arbetar med. Om jag skriver 1a i första kolumnen på en elev så betyder det att eleven visar förmågan på a-nivå, i den uppgiften. I en uppgift kan eleverna visa flera förmågor. Jag tycker att detta blad är ett bra och enkelt sätt att dokumentera. Alla elever är på samma blad. Du kan snabbt skriva ner dina observationer och behöver inte bläddra i olika blad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar